PSYCHOTERAPIE V TÁBOŘE

MGR. PETRA BRADOVÁ & MGR. TEREZA POSEKANÁ


Rozhovor může být léčivý, pokud otevírá nové možnosti, přináší úlevu a pochopení. Na svá trápení nemusíte být sami. 

Nikomu neradíme, co má dělat ani nevnucujeme své představy, nehodnotíme. Jde nám o to podpořit každého k žádoucí změně a rozvíjíme s klientem právě takový směr, který vede tam, kam si přeje.

Nabízíme prostor pro péči o duši, seberozvoj a hledání cest z problémů, které vám kazí život.

Jsme dvojice psychoterapeutek, které pracují jak individuálně tak v tandemu při párových a rodinných terapiích.


Poskytujeme psychoterapii jednotlivcům, párům i celým rodinám.


Pracujeme také s dospívajícími.


Ke svým klientům přistupujeme s úctou a důvěrou v jejich schopnosti.

Plně respektujeme svět a hodnoty klienta.

Jsme řádnými členkami ČAP. Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů a psychoterapeutek, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství a podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.