1. Je terapie vhodná pro každého?

Domníváme se, že terapie může být užitečná opravdu každému s velmi různorodými tématy. Není malých a nedůležitých problémů. Každý člověk určuje nakolik je pro něj dané téma těžké a komplikuje mu život. Psychoterapii využívají lidé s duševním onemocněním, ale i lidé, kteří se momentálně dostali do složité životní situace. Někdo dochází pravidelně na duševní hygienu, přestože ho nic vážného netrápí. Zárověň neslibujeme zázračná a rychlá řešení. Každý má jiné tempo a možnosti.

2. Co mám očekávat od prvního sezení?

První kontakt s terapeutkou většinou probíhá telefonicky či mailem, při kterém se především pokusíme najít co nejvhodnější a nejdřívější termín prvního sezení. Při prvním setkání se domluvíme na podmínkách spolupráce - praktické věci ohledně podmínek rušení a přesouvání termínů, placení atd. Důležitou součástí prvního sezení je domlouvání, k čemu bude naše spolupráce sloužit. Ujasníme si, zda můžeme nabídnout to, co byste si přáli z terapie odnést. Na terapii není třeba nosit žádná doporučení od lékařů či lékařské zprávy, zajímá nás především váš popis toho, co vás k nám přivádí. Na konci sezení se domluvíme, zda budeme v setkávání pokračovat.

3. Jak často budu na terapii docházet?

Nemáme předem žádné konkrétní doporučení, jak často je potřeba terapeutku navštěvovat. S každým na míru tvoříme takovou frekvenci, aby mu byla co nejužitečnější. Někteří klienti dochází častěji na začátku či v době intenzivnějších potíží, postupně termíny rozvolňujeme až do chvíle, kdy nebude terapie potřeba. Snažíme se s každým mluvit o tom, jak poznáme, že je čas na to se rozloučit úplně či spolupráci na čas přerušit. Naším cílem není tvořit lidi závislé na naši pomoci, naopak se celou dobu zaměřujeme na podporu klienta v jeho vlastní síly a zdroje tak, aby mohl kráčet životem dál bez nás.

4. Jaký je rozdíl mezi psychoterapeutem a psychiatrem?

Psychiatr je lékař, který je vzdělán k diagnostice a léčbě duševních onemocnění. S pacienty také vede rozhovor, především ale k dobrému pochopení jeho obtíží a následné lékařské péče. Psychoterapeut není zdravotník, je to profesionál vzdělaný v psychologii či velmi blízkých oborech a zároveň musí povinně splnit psychoterapeutické vzdělání, které zahrnuje komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik. Jeho profesní povinností je mít pravidelné supervize o své práci a trvale se v oboru vzdělávat. Naši kvalifikaci zaštiťuje Česká asociace pro psychoterapii, která na své členy klade podmínky, za kterých mohou činnost vykonávat.

5. Terapie je pouze plně hrazená nebo přispívá i zdravotní pojišťovna?

Terapii si u nás klienti plně hradí, nemáme smlouvu se zdravotními pojišťovnami. V současné době klientům na psychoterapii přispívá VZP, Průmyslová pojišťovna, Pojišťovna ministerstva vnitra. Částky jsou propláceny zpětně přímo klientům. Bližší informace naleznete na webových stránkách daných pojišťoven.