GDPR

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informujeme své klienty o způsobu zacházení a zpracování jejich osobních údajů.

  • osobní údaje klientů zpracováváme v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo, příp. email, a to pouze za účelem vzájemné komunikace (rušení a přesun sezení).
  • tyto údaje zpracovává pouze Petra Bradová či Tereza Posekaná a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.
  • během terapie si píšeme osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, nejsou nijak propojeny s výše uvedenými osobními údaji). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro naši terapeutickou práci. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.
  • Nejsme klinické psycholožky, proto nevedeme zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů.

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností se na nás, prosím, obraťte.